JAK SE STÁT ČLENEM ČAPS


Členem Asociace se může stát právnická osoba či její organizační složka nebo fyzická osoba poskytující pečovatelskou službu. Členství vzniká na základě podání písemné přihlášky do ČAPS a zaplacení členského příspěvku.

TYPY ČLENSTVÍ

členství právnické osoby – přihlašuje se organizace
členství fyzické osoby – přihlašuje se jednotlivec (členství fyzické osoby je nepřenosné, tj. akcí ČAPS se může zúčastnit pouze osoba uvedená jako člen)

ČLENSKÉ POPLATKY

Členství právnické osoby (preferujeme) - roční poplatek ve výši Kč 2000,- za organizaci.
Členství fyzické osoby - roční poplatek ve výši Kč 500,- za osobu.

Výše členských příspěvků byla schválena Valnou hromadou ČAPS 3. 11. 2008. Členský příspěvek se hradí na základě faktury, kterou zasíláme před koncem roku, u nových členů vystavíme po zpracování přihlášky.

Pro rychlou komunikaci s Vámi potřebujeme především Vaši e-mailovou adresu. Nezapomeňte nám hlásit případné změny ve Vaší organizaci (kontakty, telefonní čísla atd.).