Akreditovaný kvalifikační vzdělávací kurz


150 hodinový kvalifikační kurz akreditovaný MPSV pro pracovníky v sociálních službách

• úvod do somatologie a zdravovědy
• úvod do problematiky psychosociálních aspektů nemoci
• základy první pomoci
• úvod do problematiky zdravotního postižení
• základy péče o nemocné
• pomoc fyzio a ergoterapeuta
• základy hygieny
• základy výživy a přípravy pokrmů
• základy výuky péče o domácnost
• úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
• pravidla šetrné sebeobrany pro pracovníky terénních sociálních služeb
• základy pedagogiky volného času
• aktivizační techniky
• úvod do psychologické krizové intervence
• etika práce v sociálních službách
• základy ochrany psychického zdraví pracovníka v sociálních službách, prevence syndromu vyhoření
• základy supervize
• úvod do psychopatologie se zaměřením na patologie stáří, kvalita života ve stáří
• úvod do metod sociální práce
• základy komunikace
• rozvoj komunikačních dovedností
• metody alternativní komunikace
• problematika kvality v sociálních službách
• standardy kvality sociálních služeb
• možnosti prevence závislosti osob na sociální službě
• úvod do typologie sociálních služeb
• sociálně-právní minimum
• úvod do problematiky lidských práv
• sociální zabezpečení a sociální dávky
• základy ochrany zdraví


ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ OPRAVŇUJÍCÍ JE K VÝKONU PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

Pro informace o kvalifikačním kurzu kontaktujte Mgr. Janu Vinařovou e-mail: kurzy@caps-vzdelavani.cz

Další informace na www.caps-vzdelavani.cz