Projekt byl zaměřen na podporu poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání jejich zaměstnanců - pracovníků v soc. službách (pečovatelů, pečovatelek) s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti poskytovat ¨ sociální služby a zvýšit kvalitu těchto služeb vedoucích k sociální integraci v souladu se zákonem o sociálních službách (zák. č. 108/2006Sb.). Účastníkům projektu bylo poskytnuto specifické profesní vzdělávání, díky kterému získali odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovník v sociálních službách dle zákona. Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách byl realizován ve formě 150-hodinového kurzu (120h teorie + 30h praxe). Jednotlivé kurzy trvaly vždy 4 měsíce a proběhly na 8 místech rovnoměrně pokrývajících celou Českou republiku. Během trvání projektu byly zrealizovány 2 běhy kurzů (tj. celkem 16 kurzů) a bylo vyškoleno 340 absolventů (26 mužů a 314 žen), kteří získali osvědčení o kvalifikaci.
Projekt navázal na velmi úspěšný celorepublikový vzdělávací projekt z let 2006-2008, v němž bylo vyškoleno 615 pracovníků v soc. službách.