Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pracovníků v sociálních službách (pečovatelů, pečovatelek) s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti poskytovat sociální služby a zvýšit kvalitu těchto služeb. Během projektu bude akreditovaným kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách proškoleno 320 pracovníků, kteří tak získají odbornou způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách. Projekt navazuje na již úspěšně proběhlý projekt Vzdělávání pro pracovníky sociální péče, zrealizovaný v rámci OP RLZ
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.