Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s odbornými partnery, kterými jsou Občanská poradna Třebíč, Slezská Diakonie, Česká asociace pečovatelské služby, o. s., a VIDA o. s., a je realizován v kraji Moravskoslezském, Karlovarském a kraji Vysočina. Hlavním cílem projektu je aktivní pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním s problémy v oblasti předluženosti a finanční gramotnosti. Této cílové skupině je poskytováno odborné poradenství, aktivní pomoc při řešení jejich finanční situace a zprostředkování relevantních informací v rámci preventivního opatření. Z dlouhodobého hlediska projekt pomáhá cílové skupině odstranit bariéry při vstupu či návratu na trh práce. Jednotlivé aktivity projektu jsou poskytovány odbornými pracovníky partnerů, kteří jsou v intenzivním kontaktu s cílovou skupinou v daném kraji. Služba je poskytována diskrétně, nezávisle a nestranně formou odborného individuálního poradenství a odborných přednášek na danou problematiku s přihlédnutím k cílové skupině.