Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pracovníků v soc. službách (především terénních a ambulantních služeb sociální péče) s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociální služby a zvýšit kvalitu služby v souladu se zákonem 108/2006Sb., o sociálních službách. Realizace projektu zajistí cílové skupině pracovníků v sociálních službách specifické profesní vzdělávání, které je nutnou podmínkou pro získání odborné způsobilosti k výkonu této profese. Vzdělávání bude realizováno ve formě akreditovaného (MPSV č. 2010/1218-PK), 150-hodinového kurzu. Kurz proběhne formou 15 setkání po 8 hodinách.Kurz poběží na 8 místech ČR a zúčastní se ho 160 pracovníků v soc. službách.