Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pracovníků v sociálních službách (pečovatelů, pečovatelek) a sociálních pracovníku především z terénních služeb sociální péče s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti poskytovat sociální služby a zvýšit kvalitu těchto služeb pro osoby s duševním onemocněním. Projekt se realizuje v období 10/2014 až 10/2015. V rámci projektu budou vytvořeny akreditované vzdělávací programy: Dvoudenní kurz (16 h) pro sociální pracovníky: Sociální práce s osobami s duševním onemocněním v pečovatelských službách Jednodenní kurz (8 h) pro pracovníky v sociálních službách: Úvod do problematiky - osoby s duševním onemocněním jako uživatelé pečovatelských služeb Během realizace projektu bude proškoleno celkem 72 sociálních pracovníků a 180 pracovníků v sociálních službách ze 6 vybraných krajů ČR. Tito pracovníci tak budou plnit svou zákonnou povinnost dalšího vzdělávání a rozšíří si své znalosti a pracovní dovednosti.
Další informace na www.caps-vzdelavani.cz