Genderové audity v České asociaci pečovatelské služby


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006286 Informace k projektu ke stažení ZDE

Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu


Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006253 Informace k projektu ke stažení ZDE

Podpora využívání sdílené péče a neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945 Informace k projektu ke stažení ZDE

Posílení a profesionalizace střešní organizace pečovatelských služeb – České asociace pečovatelské služby


Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_0002227 Informace k projektu ke stažení ZDE
Realizátor projektu:

Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách 3


projekt je podpořen z ESF OPLZZ
výše obdržené podpory: 3 091 197 Kč
doba trvání říjen 2013 – červen 2015

Realizátor projektu:

Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách 2


projekt je podpořen z ESF OPLZZ
výše obdržené podpory: 7 040 000 Kč
doba trvání říjen 2011 – září 2013

Realizátor projektu:

Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách


projekt je podpořen z ESF OPLZZ
výše obdržené podpory: 8 576 356 Kč
doba trvání červen 2009 – duben 2011

Realizátor projektu:

Vzdělávání pro pracovníky sociální péče


projekt byl podpořen z ESF OPRLZ
výše obdržené podpory: 10 486 630 Kč
doba trvání duben 2006 – květen 2008

Realizátor projektu:

Specializační kurzy pro pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání 2


projekt je podpořen z ESF OPLLZ
výše obdržené podpory: 1 695 553 Kč
doba trvání prosinec 2013 – červen 2015
Realizátor projektu:

Specializační kurzy pro pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání


projekt je podpořen z ESF OPLLZ
výše obdržené podpory: 2 323 656 Kč
doba trvání leden 2011 – prosinec 2012

Parner projektu:

Program finanční gramotnosti a prevence předlužení


projekt byl podpořen z ESF OPLLZ
výše obdržené podpory: 4 578 376
doba trvání leden 2013 – prosinec 2014
Realizátor projektu:

Zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb v oblasti práce s osobami s duševním onemocněním


projekt byl podpořen z ESF OPLLZ
doba trvání říjen 2014 – říjen 2015