ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Edukační moduly pro neformální pečující >> Paliativní péče

ČAPS: Edukační moduly pro neformální pečující: Paliativní péče

EDUKAČNÍ MODUL PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ PALIATIVNÍ PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ Zpracovala: PhDr. Yvona Jungbauerová

Paliativní péče

 • Paliativní péče je definována jako péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminální stádiu.
 • Zaměřuje se nejen na samotné nemocné lidi, ale též na jejich rodiny a blízké okolí.

Principy a cíle paliativní péče

 • Zmírnit tělesné i duševní strádání (efektivní terapii somatické a psychické bolesti).
 • Dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.
 • Naslouchat nemocnému, následně vycházet z jeho přání a potřeb.
 • Usilovat o zachování důstojnosti a individualitě nemocného.
 • Podpořit rodinu a blízké v průběhu péče o nemocného i po jeho smrti.
 • Aktivní nebo aktivizační individuální program pro umírající, doprovodnou odbornou pomoc rodině umírajícího.
 • Neurychluje, ani neoddaluje smrt.

Neformální péče

 • Pod pojmem neformální péče je potřeba si představit pomoc osobě, která již není schopna se o sebe postarat sama a podporu jí zajišťují rodinní příslušníci, příbuzní, přátelé nebo sousedé.
 • Je nezbytné si uvědomit, že neformálně pečující nejsou pro tuto péči odborně vyškoleni. Provádějí jí intuitivně bez znalostí ošetřovatelské péče.

Co vše zahrnuje neformální péče

 • Co mám zajistit? Jaké sociální služby a zdravotní je možné využívat? Dají se kombinovat? Můžu požádat ještě někoho, aby mi s péčí pomohl? Kde a kdo mi s tím pomůže?
 • Blízký je hospitalizovaný a bude propuštěn. Co mám zajistit? Co mě čeká? Kde požadovanou zdravotní a sociální službu naleznu? Na jakou finanční podporu máme nárok?
 • Jaké kompenzační pomůcky mi může lékař předepsat?

Starat se o své blízké znamená…

 • Chtít – velkou roli hrají morální hodnoty pečující osoby.
 • Moci –Je třeba vytvořit vhodné prostředí, ve kterém bude péče probíhat, a mít dostatek času.
 • Pečující osoba musí zvládat jak fyzickou, tak psychickou zátěž.
  • Fyzická zátěž – zvedání, manipulace, otáčení na lůžku atd.
  • Psychická zátěž – neklid, smutek, žal, stres, deprese, ztráta, zármutek, nechutenství, nespavost.

Profesionální služby, na koho se obrátit při paliativní péči

 • Praktický lékař, který navrhuje a indikuje samotnou péči a plánuje její průběh.
 • Agentury domácí péče (home care) – zdravotní úkony, pečovatelské služby – sociální péče.
 • Mobilní hospic, kde je nepřetržitě k dispozici tým odborníků – lékař, zdravotní sestry, psycholog, duchovní, sociální pracovníci, pečovatelka, právník.
 • Hospic – pobytové zařízení sociálně zdravotní péče, pro případ, kdy už není možné pečovat v domácnosti.

Potřeby pacientů v paliativní péči

 • být bez bolesti,
 • nemít problém se spánkem,
 • nebýt dušný,
 • mít možnost dělat vlastní rozhodnutí,
 • mít soukromí, mít možnost dožít v domácím prostředí,
 • přítomnost někoho blízkého,
 • mít příležitost být ošetřován s respektem a úctou,
 • mít dostatek informací z různých zdrojů,
 • být naplněn klidem, mít pocit, že můj život měl smysl.

Potřeby rodinných příslušníků

 • dostat na své otázky upřímné odpovědi,
 • znát konkrétní údaje týkající se prognózy,
 • mít pocit, že odborníci se starají dobře,
 • mít všechny informace o léčbě,
 • dostávat vysvětlení, která jsou srozumitelná,
 • být informován přesně o změnách v plánu léčby (péče) v okamžiku, kdy k nim dochází,
 • být ujištěn, že se dostává té nejlepší péče,
 • mít možnost sdílet péči,
 • mít možnost pečovat sám o sebe (bio-psycho-sociální pomoc pro pečujícícho)
Leták Brožura
KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront