ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Česká asociace pečovatelské služby

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 200 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. 

ČAPS jako střešní organizace význačné části zařízení sociálních služeb je členem mnoha poradních a iniciačních orgánů na republikové i krajské úrovni, mj. Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a Unie zaměstnavatelských svazů. Expertní činnost vyvíjí asociace např. v rámci Svazu měst a obcí, Asociace krajů a dalších klíčových orgánech v oblasti sociálních služeb. Podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována. 

Více informací o naší organizaci, jednotlivých krajských pobočkách a výhodách členství získáte v záložce Kontaktyzde.

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Aktuálně

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

22.10.2018 - Celostátní konference ČAPS

Dne 20.11.2018 se uskuteční celostátní konference ČAPS. Pozvánku s podrobným programem a organizačními pokyny naleznete v sekci

více info
ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

15.08.2018 - Setkání předsedy ČAPS s novou ministryní práce a sociálních věcí

Spolupráci s novou paní ministryní práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janou Maláčováou MSc. jsme zahájili setkáním předsedy ČAPS PhDr. Jindřicha Kadlece s paní ministryní 14. srpna 2018 v úzké

více info

Historie

ČAPS jako střešní organizace význačné části zařízení sociálních služeb je členem mnoha poradních a iniciačních orgánů na republikové i krajské úrovni, mj. Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a Unie zaměstnavatelských svazů.Expertní činnost vyvíjí asociace např. v rámci Svazu měst a obcí, Asociace krajů a dalších klíčových orgánech v oblasti sociálních služeb. Podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována. 

více info

Členství

Co ČAPS nabízí

 • aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů 
 • zastřešuje společné aktivity svých členů 
 • informuje veřejnost o profesi a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o terénních pečovatelských službách 
 • je platformou pro komunikaci napříč terénními pečovatelskými službami 
 • realizuje systém profesního vzdělávání 

Co členstvím v ČAPS získáte?

 • možnost vzájemné komunikace mezi poskytovateli terénních pečovatelských služeb 
 • zázemí velkého subjektu při komunikaci se zástupci státní správy i místních samospráv 
 • možnost aktivně se podílet na připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se poskytování pečovatelských služeb 
 • informace o tom, co se v oblasti terénních pečovatelských služeb děje ve Vašem regionu i na celorepublikové úrovni 
 • kontakty na ostatní subjekty, působící v oblasti terénních pečovatelských služeb, se kterými můžete dále spolupracovat 
 • možnost zúčastnit se vzdělávacích projektů asociace 
 • možnost podílet se na tvorbě odborných dokumentů
více info
KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5-Smíchov
Tel.: 235 300 474, 234 139 674
Mobil: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Do chráněnné zóny se můžete se přihlásit zde.

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront