ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Informace k testování zaměstnanců vybraných sociálních služeb
31.8.2021

Nové mimořádné opatření MZ z 30.8.2021 týkající se testování některých zaměstnanců sociálních služeb se netýká pečovatelských služeb.

Plné znění MO MZ včetně vyjmenovaných sociálních služeb, které mají nově opět povinnost testovat vybrané zaměstnance, naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf.

 

Zrušení povinnosti testování všech zaměstnanců ag-testy od 1.7.2021
21.6.2021

Rádi bychom Vás upozornili na zrušení povinného testování všech zaměstnanců antigenními testy, včetně zaměstnanců sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty (jak bylo nařízeno v mimořádném opatření č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN), a to od 1. 7. 2021. Zrušení vyplývá z Mimořádného opatření MZ č.j: MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN ze 17. června 2021, které naleznete v příloze.

V případě, že Vám zbyly ještě testy, které jste bezplatně obdrželi prostřednictvím firmy Avenier, kontaktujte je se žádostí o jejich vrácení.

 

Soubory ke stažení:
- 71Zruseni-MOMZ_od-1-7-2021.pdf

Mimořádné dotační řízení MPSV na sanaci vícenákladů pro rok 2021
3.5.2021

MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do

sektoru sociálních služeb (Program podpory E).

Termín pro podání žádostí je 28. 4. – 17. 5. 2021.

Soubory ke stažení:
- 70MPSV_dotace_na_sanaci_vicenakladu _COVID 19_Program_podpory_E.pdf

Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro SP a PSS
20.4.2021

MPSV vydalo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021. Celé stanovisko naleznete v příloze.

 Stručný souhrn:

- je umožněno výuku akreditovaných kurzů poskytovat distanční formou (on-line),

- v rámci kontroly plnění zákonem stanovených podmínek pro další vzdělávání v sociálních službách bude MPSV zohledňovat dopad mimořádných opatření,

- nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání bude možné zohlednit pouze z objektivních důvodů (nebylo fakticky možné jej zabezpečit),

- zaměstnavatelé by měli další vzdělávání zajistit v maximální možné míře i přes aktuální složité podmínky.

Dále aktuálně platí výjimka ze zákazu vzdělávacích akcí pro kurzy s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to prezenčně do 10 osob. Mimořádné opatření naleznete v příloze (bod 4, písmeno e). 

Soubory ke stažení:
- 69Stanovisko MPSV k zabezpeceni dalsiho vzdelavani pro SP a PSS v roce 2021.pdf
- 69MO_MZ_14601.pdf

Informace k povinnému testování zaměstnanců
7.4.2021

 Upřesnění k testování zaměstnanců antigenními testy: 

 • zaměstnanci, kteří nejsou v kontaktu s uživateli sociální služby se testují AG testy 1 x týdně
 • v případě, že je zajištěno testování prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, vede si zaměstnavatel pouze vlastní evidenci provedených testů (náklady na toto testování a vykazování jsou na straně poskytovatele zdravotních služeb) 
 • v případě využívání samoodběrových testů pro povinné testování zaměstnanců (v kontaktu i bez kontaktu s uživatelem sociální služby):
  • nestátní neziskové organizace mohou žádat o příspěvek 60 Kč na samotestovací sadu v rámci programu zdravotních pojišťoven na provádění samoodběrových testů na COVID – 19 (www.samotesty-covid.cz)
  • ostatní poskytovatelé budou pravděpodobně moci žádat o příspěvek na náklady samoodběrových testů v rámci mimořádné dotace MPSV, podmínky budou upřesněny ve výzvě k dotaci

Mimořádné dotace MPSV na odměny pracovníků a vícenáklady v souvislosti s COVID-19
11.3.2021

MPSV dne 8.3.2021 (aktualizováno 31.3.2021) vyhlásilo následující mimořádná dotační řízení pro rok 2021 v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19:

 • Mimořádné dotační řízení na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách (Program podpory C). Termín podání žádosti je 31.3.2021 - 15.4.2021.
 • Mimořádné dotační řízení na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů (Program podpory E). Předpokládaný termín podání žádosti je v průběhu dubna, termín bude MPSV upřesněn. 

Výzvy naleznete v příloze a v následujícím odkazu https://www.mpsv.cz/web/cz/financni-prostredky-pro-rok-2021.

Soubory ke stažení:
- 67Dotacni_vyzva_MPSV_odmeny_zamestnancu_2021.pdf
- 67Mimoradne_dotacni_rizeni_MPSV_2021_vicenaklady.pdf
- 67Postup_pro_stanoveni_kumulovanych_uvazku.pdf

Informace k očkování zaměstnanců pečovatelských služeb
11.3.2021

ČAPS opět oslovil hejtmany a radní za sociální věci a zdravotnictví všech krajů ČR s důrazným apelem na možnost očkování zaměstnanců pečovatelských služeb. Téměř všechny kraje již s očkováním  pracovníků v terénu počítají v dohledné době, samotná organizace je však různá. Proto doporučujeme zkontaktovat svého krajského koordinátora očkování (viz. aktuální seznam v příloze) se žádostí o očkování Vašich zaměstnanců, velice se osvědčuje očkování prostřednictvím mobilních očkovacích týmů. Prioritizace očkování terénních služeb sociální péče je podle našich informací aktuálně řešena také na úrovni Asociace krajů, proto věříme, že na krajské úrovni bude mít maximální podporu.

Soubory ke stažení:
- 66Seznam-krajskych-koordinatoru-ockovani.pdf

Shrnutí k novému MO MZ k povinnému testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb a osobních asistencí
9.3.2021

Po konzultaci se zástupci MPSV uvádíme shrnutí a komentář k novému Mimořádnému opatření MZ k povinnému testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb a osobních asistencí, jehož nařízení je účinné od 9.3.2021 (v příloze):

 • nadále platí povinnost zajistit antigenní testování pro zaměstnance v přímém kontaktu s uživateli služeb v pětidenním cyklu (nebo v den návratu na pracoviště)
 • do vypotřebování zásob testů, které jste obdrželi bezplatně prostřednictvím Avenier, a.s., postupujete včetně vykazování stále stejně 
 • poskytovatelé pečovatelských služeb, kteří nejsou zároveň poskytovateli zdravotních služeb, si další testování zajistí jedním z následujících způsobů:
 • prostřednictvím smluvního závodního lékaře
 • prostřednictvím smluvního externího poskytovatele zdravotních služeb, který může zajistit testování přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb (např. poskytovatel domácí zdravotní péče)
 • prostřednictvím sítě veřejných odběrových center a míst
 • prostřednictvím ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři atd.)
 • prostřednictvím pobytové sociální služby (DS, DZR, DOZP a odlehčovací služby v pobytové formě), pokud budou mít kapacitu
 • nově v tomto případě antigenní testování vykazuje zdravotním pojišťovnám i do ISIN (prostřednictvím e-žádanky) vybraný poskytovatel zdravotní péče, který testy provádí – je třeba upozornit na nutnost vyplnění informace, že se jedná o zaměstnance sociální služby
 • vybraný poskytovatel zdravotní péče také antigenní testy vybírá (ze schváleného seznamu MZ) a pořizuje
 • poskytovatelé pečovatelských služeb, kteří jsou zároveň poskytovateli zdravotních služeb (např. domácí zdravotní péče), v testování svých zaměstnanců pokračují dál, nové antigenní testy si vybírají  a pořizují a vykazují zdravotním pojišťovnám nově prostřednictvím výkonu 99949, který zahrnuje kromě práce i vlastní antigenní test (viz. Organizační opatření VZP ČR č. 5/2021). Nadále se jich týká vykazování také do ISIN. 
 • nově existuje možnost testovat své zaměstnance prostřednictvím antigenních testů, které lze použít laickou osobou (tzv. samostestovací sady), náklady na pořizování těchto testů však nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ani z dotací MPSV, v případě této volby je třeba zajistit jiný finanční zdroj

 

Soubory ke stažení:
- 65Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf

Aktuální informace k testování zaměstnanců sociálních služeb
8.3.2021

V příloze naleznete nové Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN k testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb, které nahrazuje Mimořádné opatření MZ z 20.11. 2020 a Doporučený postup MPSV č. 1/2021 k vydanému MO MZ.

 

Soubory ke stažení:
- 64Doporuceny postup c_1_2021_testovani_aktual.pdf
- 64Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf

Zapojení praktických lékařů do očkování
5.3.2021

Od 1. března 2021 jsou do očkovací kampaně zapojeni praktičtí lékaři. V případě, že vnímáte zvýšené riziko vážného průběhu nemoci COVID-19, nebo jste ve vyjmenovaných prioritních skupinách, doporučujeme kontaktovat Vašeho praktického lékaře a žádat vakcinaci. V příloze naleznete leták MZ s bližšími informacemi.

Soubory ke stažení:
- 63MZ_zapojeni-pl-do-ockovani.pdf

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront