ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Informace k povinnému testování zaměstnanců
7.4.2021

 Upřesnění k testování zaměstnanců antigenními testy: 

 • zaměstnanci, kteří nejsou v kontaktu s uživateli sociální služby se testují AG testy 1 x týdně
 • v případě, že je zajištěno testování prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb, vede si zaměstnavatel pouze vlastní evidenci provedených testů (náklady na toto testování a vykazování jsou na straně poskytovatele zdravotních služeb) 
 • v případě využívání samoodběrových testů pro povinné testování zaměstnanců (v kontaktu i bez kontaktu s uživatelem sociální služby):
  • nestátní neziskové organizace mohou žádat o příspěvek 60 Kč na samotestovací sadu v rámci programu zdravotních pojišťoven na provádění samoodběrových testů na COVID – 19 (www.samotesty-covid.cz)
  • ostatní poskytovatelé budou pravděpodobně moci žádat o příspěvek na náklady samoodběrových testů v rámci mimořádné dotace MPSV, podmínky budou upřesněny ve výzvě k dotaci

Mimořádné dotace MPSV na odměny pracovníků a vícenáklady v souvislosti s COVID-19
11.3.2021

MPSV dne 8.3.2021 (aktualizováno 31.3.2021) vyhlásilo následující mimořádná dotační řízení pro rok 2021 v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19:

 • Mimořádné dotační řízení na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách (Program podpory C). Termín podání žádosti je 31.3.2021 - 15.4.2021.
 • Mimořádné dotační řízení na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů (Program podpory E). Předpokládaný termín podání žádosti je v průběhu dubna, termín bude MPSV upřesněn. 

Výzvy naleznete v příloze a v následujícím odkazu https://www.mpsv.cz/web/cz/financni-prostredky-pro-rok-2021.

Soubory ke stažení:
- 67Dotacni_vyzva_MPSV_odmeny_zamestnancu_2021.pdf
- 67Mimoradne_dotacni_rizeni_MPSV_2021_vicenaklady.pdf
- 67Postup_pro_stanoveni_kumulovanych_uvazku.pdf

Informace k očkování zaměstnanců pečovatelských služeb
11.3.2021

ČAPS opět oslovil hejtmany a radní za sociální věci a zdravotnictví všech krajů ČR s důrazným apelem na možnost očkování zaměstnanců pečovatelských služeb. Téměř všechny kraje již s očkováním  pracovníků v terénu počítají v dohledné době, samotná organizace je však různá. Proto doporučujeme zkontaktovat svého krajského koordinátora očkování (viz. aktuální seznam v příloze) se žádostí o očkování Vašich zaměstnanců, velice se osvědčuje očkování prostřednictvím mobilních očkovacích týmů. Prioritizace očkování terénních služeb sociální péče je podle našich informací aktuálně řešena také na úrovni Asociace krajů, proto věříme, že na krajské úrovni bude mít maximální podporu.

Soubory ke stažení:
- 66Seznam-krajskych-koordinatoru-ockovani.pdf

Shrnutí k novému MO MZ k povinnému testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb a osobních asistencí
9.3.2021

Po konzultaci se zástupci MPSV uvádíme shrnutí a komentář k novému Mimořádnému opatření MZ k povinnému testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb a osobních asistencí, jehož nařízení je účinné od 9.3.2021 (v příloze):

 • nadále platí povinnost zajistit antigenní testování pro zaměstnance v přímém kontaktu s uživateli služeb v pětidenním cyklu (nebo v den návratu na pracoviště)
 • do vypotřebování zásob testů, které jste obdrželi bezplatně prostřednictvím Avenier, a.s., postupujete včetně vykazování stále stejně 
 • poskytovatelé pečovatelských služeb, kteří nejsou zároveň poskytovateli zdravotních služeb, si další testování zajistí jedním z následujících způsobů:
 • prostřednictvím smluvního závodního lékaře
 • prostřednictvím smluvního externího poskytovatele zdravotních služeb, který může zajistit testování přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb (např. poskytovatel domácí zdravotní péče)
 • prostřednictvím sítě veřejných odběrových center a míst
 • prostřednictvím ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři atd.)
 • prostřednictvím pobytové sociální služby (DS, DZR, DOZP a odlehčovací služby v pobytové formě), pokud budou mít kapacitu
 • nově v tomto případě antigenní testování vykazuje zdravotním pojišťovnám i do ISIN (prostřednictvím e-žádanky) vybraný poskytovatel zdravotní péče, který testy provádí – je třeba upozornit na nutnost vyplnění informace, že se jedná o zaměstnance sociální služby
 • vybraný poskytovatel zdravotní péče také antigenní testy vybírá (ze schváleného seznamu MZ) a pořizuje
 • poskytovatelé pečovatelských služeb, kteří jsou zároveň poskytovateli zdravotních služeb (např. domácí zdravotní péče), v testování svých zaměstnanců pokračují dál, nové antigenní testy si vybírají  a pořizují a vykazují zdravotním pojišťovnám nově prostřednictvím výkonu 99949, který zahrnuje kromě práce i vlastní antigenní test (viz. Organizační opatření VZP ČR č. 5/2021). Nadále se jich týká vykazování také do ISIN. 
 • nově existuje možnost testovat své zaměstnance prostřednictvím antigenních testů, které lze použít laickou osobou (tzv. samostestovací sady), náklady na pořizování těchto testů však nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ani z dotací MPSV, v případě této volby je třeba zajistit jiný finanční zdroj

 

Soubory ke stažení:
- 65Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf

Aktuální informace k testování zaměstnanců sociálních služeb
8.3.2021

V příloze naleznete nové Mimořádné opatření MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN k testování zaměstnanců mj. pečovatelských služeb, které nahrazuje Mimořádné opatření MZ z 20.11. 2020 a Doporučený postup MPSV č. 1/2021 k vydanému MO MZ.

 

Soubory ke stažení:
- 64Doporuceny postup c_1_2021_testovani_aktual.pdf
- 64Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-zamestnanci-s-ucinnosti-od-9-3-2020.pdf

Zapojení praktických lékařů do očkování
5.3.2021

Od 1. března 2021 jsou do očkovací kampaně zapojeni praktičtí lékaři. V případě, že vnímáte zvýšené riziko vážného průběhu nemoci COVID-19, nebo jste ve vyjmenovaných prioritních skupinách, doporučujeme kontaktovat Vašeho praktického lékaře a žádat vakcinaci. V příloze naleznete leták MZ s bližšími informacemi.

Soubory ke stažení:
- 63MZ_zapojeni-pl-do-ockovani.pdf

Podnět ministryni k testování a očkování v pečovatelských službách
26.2.2021

Dnes jsme se obrátili na ministryni práce a sociálních věcí s následujícími žádostmi ohledně testování a očkování v pečovatelských službách:


Vážená paní ministryně,

dovolte mi, abych se jako předseda České asociace pečovatelské služby vyjádřil k současné situaci v terénních službách sociální péče (především pečovatelských službách).

Přestože pečlivě plníme povinnosti vyplývající z mimořádného opatření MZ vztahujícího se k povinnému pravidelnému testování zaměstnanců našich sociálních služeb antigenními testy, vyskytují se následující problémy:

 • dodané antigenní testy službám docházejí, firma Avenier další testy k dodání za původních podmínek nemá a nabízí sociálním službám testy za plnou úhradu,
 • používané antigenní testy jsou dost invazivní a po několikaměsíčním pravidelném testování mají někteří zaměstnanci doslova „rozdrásané“ nosy a horní dýchací cesty, stěžují si na krvácivost, přecitlivělost či necitlivost a zákrok, který se pravidelně opakuje, je pro ně již velmi nepříjemný a jejich ochota jej dále podstupovat se stále snižuje.

Záchyty nákazy jsou také v pečovatelských službách v současnosti bohužel velmi časté a zcela běžné, situace je opravdu velmi vážná. Pravidelné testování vnímáme jako zásadní nástroj v boji proti pandemii. Žádáme proto, aby antigenní testování bylo možné jakoukoliv neinvazivní metodou (jako se plánuje u školáků), ideálně samoodběrem: např. pravidelný samoodběr provede každých pět dní pečovatelka ještě doma (výsledek hlásí zaměstnavateli, ten jej vykáže ÚZIS) a v případě pozitivity tuto skutečnost nahlásí telefonicky zaměstnavateli (do zaměstnání už nepřichází) a praktickému lékaři, který nařídí izolaci a stanoví další postup. Tímto bychom celý systém zjednodušili (pravidelné docházení zaměstnanců např. k závodnímu lékaři je často provozní komplikace) a také by to znamenalo snížení nákladů za provádění testování zdravotníkem. Je třeba si uvědomit, že jakékoliv testování zaměstnanců pečovatelských služeb mimo jejich zařízení je provozní komplikace.

Dále bychom rádi požádali o co nejdřívější možnost očkování zaměstnanců pečovatelských služeb, přicházíme denně do styku s tou nejkřehčí cílovou skupinou (starší a nemocní senioři) a jejich rodinami, přičemž množství kontaktů našich klientů nemůžeme nijak ovlivnit. Pokud by tedy zaměstnanci pečovatelských služeb mohli být očkováni přednostně (tak, jak se to nyní děje např. u pedagogů), byla by to pro naši činnost významná podpora.

 

Děkuji za spolupráci a věřím, že je ochrana zaměstnanců  a klientů sociálních služeb naší společnou prioritou.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda ČAPS

 Aktuální informace k dotacím na sociální služby
19.1.2021

Aktuální informace od zástupců MPSV:

- o dotacích na sociální služby bylo již z úrovně MPSV rozhodnuto a distribuce finančních prostředků na jednotlivé kraje proběhne v příštím týdnu, nyní se čeká na rozhodnutí krajských zastupitelstev a přidělení dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Finanční prostředky z dotací MPSV na sociální služby se k jednotlivým poskytovatelům dostanou v závislosti na termínu zasedání (a rozhodnutí) jednotlivých krajských zastupitelstev.

- MPSV připravuje další výzvu na mimořádné dotace na provozní náklady a odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s pandemií COVID-19. Tyto dotace se budou týkat období od 1.1.2021. O vyhlášení výzvy budeme ihned informovat.

Žádost o prioritizaci očkování zaměstnanců pečovatelských služeb
8.1.2021

ČAPS se obrátil na ministra zdravotnictví v rámci finalizace strategie očkování proti COVID-19 s urgentní žádostí o prioritizaci očkování zaměstnanců terénních pečovatelských služeb (viz. text níže).


Vážený pane ministře,

žádáme o maximální možnou prioritizaci očkování zaměstnanců terénních pečovatelských služeb, kteří pečují o nejohroženější skupinu obyvatel - především o osoby nad 80 let, které jsou často komorbidní (jedná se přibližně o sto tisíc seniorů v jejich domácnostech). V případě, že se nákaza  vyskytne u jednoho pracovníka pečovatelské služby (a nebude hned odhalena), může ji přenést až na 8 osob z této ohrožené skupiny za jeden den své práce. Stejně jako u zaměstnanců domovů pro seniory atd. má priorita očkovat zaměstnance pečovatelských služeb podobnou váhu. Navíc očkování imobilních seniorů v jejich jednotlivých domácnostech bude mnohem složitější a časově náročnější než očkování seniorů v domovech pro seniory.

Mnohokrát děkuji a věřím, že ochrana zaměstnanců pečovatelských služeb je naším společným cílem.

Pěkný den,

PhDr. Jindřich Kadlec
Předseda České asociace pečovatelské služby

Podpora mobilních očkovacích týmů k zajištění očkování klientů terénních pečovatelských služeb
21.12.2020

Předseda ČAPS dnes zaslal na ministerstvo zdravotnictví žádost o podporu mobilních očkovacích týmů k zajištění očkování klientů terénních pečovatelských služeb v ČR (viz. text níže).

Vážený pane doktore,

jako předseda České asociace pečovatelské služby se na Vás obracím ve věci podpory mobilních očkovacích týmů pro zajištění proočkovanosti proti COVID 19 zájemcům z řad klientů terénních pečovatelských služeb a seniorů, kteří nemohou opouštět své domácnosti obecně. Pečovatelská služba se stará o více než 100 tisíc seniorů v jejich domácnostech, jedná se zejména o seniory nad 80 let, nebo občany se zhoršeným zdravotním stavem. Jejich situace často znemožňuje dostavit se na očkování mimo jejich bydliště, mobilní očkovací týmy  (ideálně ve všech regionech) jsou v těchto případech jedinou možností, jak zájemce naočkovat. Stejná situace se týká také seniorů, o které pečují jejich blízcí a nejsou klienty sociální služby.

Žádám Vás tímto o pokrytí této problematiky při vytváření strategie očkování či očkovacích plánů.

 

S pozdravem,

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda ČAPS

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront