ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Žádost o prioritizaci očkování zaměstnanců pečovatelských služeb
8.1.2021

ČAPS se obrátil na ministra zdravotnictví v rámci finalizace strategie očkování proti COVID-19 s urgentní žádostí o prioritizaci očkování zaměstnanců terénních pečovatelských služeb (viz. text níže).


Vážený pane ministře,

žádáme o maximální možnou prioritizaci očkování zaměstnanců terénních pečovatelských služeb, kteří pečují o nejohroženější skupinu obyvatel - především o osoby nad 80 let, které jsou často komorbidní (jedná se přibližně o sto tisíc seniorů v jejich domácnostech). V případě, že se nákaza  vyskytne u jednoho pracovníka pečovatelské služby (a nebude hned odhalena), může ji přenést až na 8 osob z této ohrožené skupiny za jeden den své práce. Stejně jako u zaměstnanců domovů pro seniory atd. má priorita očkovat zaměstnance pečovatelských služeb podobnou váhu. Navíc očkování imobilních seniorů v jejich jednotlivých domácnostech bude mnohem složitější a časově náročnější než očkování seniorů v domovech pro seniory.

Mnohokrát děkuji a věřím, že ochrana zaměstnanců pečovatelských služeb je naším společným cílem.

Pěkný den,

PhDr. Jindřich Kadlec
Předseda České asociace pečovatelské služby

Podpora mobilních očkovacích týmů k zajištění očkování klientů terénních pečovatelských služeb
21.12.2020

Předseda ČAPS dnes zaslal na ministerstvo zdravotnictví žádost o podporu mobilních očkovacích týmů k zajištění očkování klientů terénních pečovatelských služeb v ČR (viz. text níže).

Vážený pane doktore,

jako předseda České asociace pečovatelské služby se na Vás obracím ve věci podpory mobilních očkovacích týmů pro zajištění proočkovanosti proti COVID 19 zájemcům z řad klientů terénních pečovatelských služeb a seniorů, kteří nemohou opouštět své domácnosti obecně. Pečovatelská služba se stará o více než 100 tisíc seniorů v jejich domácnostech, jedná se zejména o seniory nad 80 let, nebo občany se zhoršeným zdravotním stavem. Jejich situace často znemožňuje dostavit se na očkování mimo jejich bydliště, mobilní očkovací týmy  (ideálně ve všech regionech) jsou v těchto případech jedinou možností, jak zájemce naočkovat. Stejná situace se týká také seniorů, o které pečují jejich blízcí a nejsou klienty sociální služby.

Žádám Vás tímto o pokrytí této problematiky při vytváření strategie očkování či očkovacích plánů.

 

S pozdravem,

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda ČAPS

Cyklus testování zaměstnanců sociálních služeb
10.12.2020

Bohužel se stále nepodařilo vyjednat sedmidenní testovací cyklus (v rámci testování zaměstnanců v sociálních službách), dále zůstává povinný pětidenní cyklus testování pracovníků. Upozornili jsme obě ministerstva na možné problémy testování zaměstnanců během vánočních svátků. O případných změnách Vás budeme informovat.

Aktuální informace z webináře pořádaného zástupci ÚZIS a MPSV dne 7. 12. 2020
7.12.2020

Doporučení zástupců ÚZIS k vykazování do systému elektronické žádanky COVID 19:

- zástupci ÚZIS doporučují zadávat informace o provedeném testování ideálně v den, kdy testování proběhlo (bezodkladně)

- testy, provedené před zavedením povinnosti vykazovat testování prostřednictvím e-žádanky, nezadávat zpětně do systému, tyto testy budete vést ve vlastní evidenci dle povinnosti vyplývající z Organizačního opatření VZP č. 50/2020 

- ve formuláři e-žádanky ve sloupci indikace zadávat variantu: preventivní

- v případě, že vám ve formuláři nelze vyplnit IČP, přesto že jej máte již přidělené, obracejte se na e-mail: helpdesk@uzis.cz, nebo jakub.kubat@uzis.cz se žádostí s následujícím textem: „Žádáme o zavedení IČP………… k našemu IČ……… v elektronické žádance COVID 19“ (provedou validaci systému a IČP pak půjde uvést, bylo doporučeno nezadávat 8 nul)

- pokud vyplníte e-žádanku chybně, není možné ji opravit. V tom případě pochybení evidujte ve své dokumentaci a obraťte se s jednotlivými případy na helpdesk ÚZIS: https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--metodicka-podpora 

Aktuální informace zástupců MPSV k vykazování zdravotním pojišťovnám:

- MZ, VZP ve spolupráci s MPSV stále pracují na zjednodušení vykazování antigenního testování vůči zdravotním pojišťovnám, informace o systému budou snad známy do konce roku 2020

- vykazovat výkony testování zdravotním pojišťovnám bude možné zpětně zatím nejpozději do 10. února 2021 (domluva MPSV s MZ a VZP), je tedy stále možné s tímto vykazováním počkat

- poskytovatelé, kteří mají již dnes možnost vykazovat přes odbornosti 925, 926 či 913, nebo mají tuto možnost přes své informační systémy, mohou vykazovat okamžitě

- VoZP již vytvořila jednoduchou aplikaci pro vykazování: „Pomocná aplikace pro tvorbu KDAVKY pro nesmluvní poskytovatele sociálních služeb“, ke stažení je zdarma a dle informací VoZP bude využitelná pro vykazování všem zdravotním pojišťovnám, více informací v následujících odkazech: https://www.vozp.cz/aplikace-k-vykazovani-testu-v-socialnich-sluzbach a https://www.vozp.cz/davky 

- pokud vyjde provedený test jako neprůkazný, nový test u stejné osoby je kvůli vykazování třeba provést až následující den

VZP - FAQ k povinnému testování
25.11.2020

V příloze naleznete dokument VZP, kde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy k povinnému testování v sociálních službách. Další informace VZP pro poskytovatele sociálních služeb naleznete zde.

Soubory ke stažení:
- 56VZP_faq-k-antigennim-testum-23-11-2020.pdf

Shrnutí informací k povinnému testování zaměstnanců v pečovatelských službách
24.11.2020

Shrnutí informací k povinnému testování zaměstnanců v pečovatelských službách a osobní asistenci:

 • nová povinnost hlásit elektronicky informaci o každém výsledku antigenního testu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) dle aktualizovaného mimořádného opatření MZ z 20.11.2020 (v příloze) - tato povinnost znamená vykazování všech provedených testů prostřednictvím jedinečného odkazu pro zaznamenání výsledků antigenních testů do elektronické žádanky COVID19, který Vám byl automaticky zaslán na e-mail. V případě, že jste tento e-mail neobdrželi (zkontrolujte i nevyžádanou poštu) kontaktujte: https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--metodicka-podpora
 • vést vlastní evidenci provedených testů dle organizačního opatření VZP č. 50/2020 - je třeba uvádět také provedené neprůkazné testy, aby existovala jejich evidence a použití
 • vykazovat provedené testy zdravotním pojišťovnám – jedná se o povinnost pro všechny poskytovatele, kteří obdrželi antigenní testy:

- ideálně prostřednictvím odbornosti 925, 926 či 913 - pokud jste poskytovatelem těchto zdravotních služeb,

- nebo prostřednictvím informačního systému, který v pečovatelské službě používáte (tyto informační systémy - IS vykazování vůči zdravotním pojišťovnám připravily nebo připravují), zde je třeba se spojit s dodavatelem těchto služeb a o možnosti vykazování přes IS se dohodnout

- pro poskytovatele sociálních služeb, kteří nevyužijí stávajících informačních systémů, připravují zdravotní pojišťovny velmi jednoduchou aplikaci pro vykazování. Tato aplikace (tyto aplikace) budou zdarma k dispozici začátkem prosince

 • vykazovat orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné KHS) - zde je nutné postupovat dle pokynů KHS (liší se v jednotlivých regionech, není automatická povinnost hlášení o výsledcích testování zaměstnanců)

Testování může provádět:

 • zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem – je třeba mít potřebné podmínky, včetně zajištění likvidace infekčního odpadu
 • smluvní lékař (smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb) – tito mají povinnost testy na žádost poskytovatele provést
 • jiný poskytovatel zdravotních služeb, který s Vámi uzavře smlouvu o provedení antigenních testů (např. agentury home care, nemocnice atd.)

Soubory ke stažení:
- 55Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnanci_PS.pdf
- 55Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnanci_OA.pdf

Aktuální informace k povinnému testování zaměstnanců
12.11.2020

Po dnešním jednání s MPSV, MZ a VZP uvádíme zásadní informace k antigennímu testování zaměstanců. 

 1. Antigenní testy dostanou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají povinnost testovat své zaměstnance automaticky, očekávejte je v příštím týdnu. Je třeba zkontrolovat množství, pokud budete potřebovat více, obraťte se na dodavatele info@avenier.cz, 800 11 22 33. Testovat se bude do konce nouzového stavu, každých 5 dní. Tzn. počítejte s zhruba 6 testováním měsíčně.
 2. V případě, že 5. den vychází na víkend či svátek, testování je možné provést následující pracovní den. V současnosti se stále jedná o zavedení sedmidenního cyklu, ale zatím je pouze v jednání.
 3. Všichni poskytovatelé sociální služby, jejich IČO nemá přidělené IČZ (Identifikační číslo zařízení) – tzn. nemá uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotních služeb, SI MUSÍ O TOTO IČZ POŽÁDAT na VZP na e-mailové adrese: testovani_covid@VZP.CZ  - žádost o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ), do předmětu žádosti uveďte své IČO a název organizace.
 4. VYKAZOVAT PROVEDENÉ VÝKONY TESTOVÁNÍ MUSÍ VŽDY SKUTEČNĚ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TESTOVÁNÍ PROVÁDĚT SMLUVNÍ LÉKAŘ. Podrobné informace o způsobu vykazování obdržíte v následujících dnech (slíbeno je během zítřejšího dopoledne) od VZP do datových schránek. Informace by měla obsahovat jednoduchý návod, jak a komu testování vykazovat. Proplácet jednotlivé výkony testování budou pojišťovny každému poskytovateli s přiděleným IČZ jednou měsíčně. POSKYTOVATEL BUDE PROPLÁCET PROVEDENÉ VÝKONY SMLUVNÍMU LÉKAŘI. Povinnost vykázat výkon testování zdravotní pojišťovně je tedy VŽDY na poskytovateli sociálních služeb. Je nám to velmi líto, snad systém bude jednoduchý a srozumitelný….
 5. Musí vždy souhlasit počty použitých antigenních testů s počtem vykázaných výkonů testování, není možné testovat bez vykázání pojišťovnám. Nevykázané testy se budou VRACET distributorovi testů.
 6. Poskytovatel sociální služby, který nemá vlastního zdravotního pracovníka, může za účelem provádění testů uzavřít DPP s pracovníkem, který splňuje odbornost – všeobecná zdravotní sestra, rehabilitační pracovník nebo lékař.

 

Doporučujeme řádně prostudovat Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 (v příloze).

 

Přeji hodně sil a pevné zdraví

 

PhDr. Jindřich Kadlec

předseda ČAPS

Soubory ke stažení:
- 54organizacni-opatreni_50_2020-antigenni-testy.pdf

Informace VZP k vykazování testování zaměstnanců
11.11.2020

V příloze naleznete Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020, které je zveřejněno na webových stránkách pojišťovny. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány.

Soubory ke stažení:
- 53organizacni-opatreni_50_2020-antigenni-testy.pdf

Dopis ministru zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců v sociálních službách
9.11.2020

ČAPS oslovil ministra zdravotnictví s požadavkem o úpravu Mimořádného opatření k povinnému testování zaměstnanců (viz. text níže).

Vážený pane ministře,

jménem České asociace pečovatelské služby Vás žádám o úpravu MO MZ ze 2. listopadu 2020, týkajícího se povinného testování mj. zaměstnanců terénních pečovatelských služeb. Není možné dodržet termín prvního povinného testování, důvodem jsou:

 • kapacitní důvody služeb (tak, aby nebylo nutné službu značně omezit, testování zabere spoustu času), pečovatelské služby ve většině případů nemají svého zdravotníka, jsou tak odkázáni na smluvní lékaře
 • nedostatečná spolupráce ze strany smluvních lékařů pracovnělékařských služeb – organizace testování není stále jasná, pečovatelské služby by ocenily, pokud by testování mohlo probíhat v jejich sídle v jimi určeném čase
 • dále upozorňujeme na nevhodný pětidenní cyklus přetestování, který tak bude vycházet i na víkendy
 • je potřeba se také lépe připravit na případný nedostatek pracovníků, kteří budou muset do izolace, malé pečovatelské služby tak mohou být z hodiny na hodinu bez personálu

Děkuji, s pozdravem,

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda České asociace pečovatelské služby

 

Aktuální informace k mimořádným opatřením v pečovatelských službách
4.11.2020

MZ vydalo mimořádné opatření k povinnému pravidelnému testování zaměstnanců antigenními testy od 4.11.2020. Lékaři (s nimiž máte uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb) jsou o tomto opatření informováni a mají povinnost testování provést. V případě odmítnutí se ihned obraťte na KHS, která situaci musí řešit. V následujících dnech bude MZ teprve řešit logistiku celé záležitosti. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

Zaměstnanci mají povinnost od 9.11.2020 při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Pečovatelským službám budou poskytnuty zdarma respirátory pro všechny pracovníky v přímé péči minimálně na 1 měsíc ze státních hmotných rezerv. Logistika bude zabezpečena Hasičským záchranným sborem. Distribuce jednotlivým organizacím pak bude zajištěna prostřednictvím krajských distribučních míst ve spolupráci se zřizovateli jednotlivých zařízení a služeb, stejně jako v jarních měsících.

Kraje mají od 9.11.2020 povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování zdravotní péče. V případě, že budete mít COVID pozitivního klienta s vysokým stupněm závislosti na osobní péči, doporučujeme obrátit se na kraj, který zajistí umístění tohoto klienta po dobu nutné izolace.

Do konce tohoto týdne proběhnou další jednání, o výsledcích Vás budeme informovat.

Soubory ke stažení:
- 51Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-a-9.-11.-2020-1.pdf
- 51Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-OA-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-1.pdf
- 51Narizeni_vlady_1117_vycleneni_luzek.pdf

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront