ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

VZP - FAQ k povinnému testování
25.11.2020

V příloze naleznete dokument VZP, kde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy k povinnému testování v sociálních službách. Další informace VZP pro poskytovatele sociálních služeb naleznete zde.

Soubory ke stažení:
- 56VZP_faq-k-antigennim-testum-23-11-2020.pdf

Shrnutí informací k povinnému testování zaměstnanců v pečovatelských službách
24.11.2020

Shrnutí informací k povinnému testování zaměstnanců v pečovatelských službách a osobní asistenci:

 • nová povinnost hlásit elektronicky informaci o každém výsledku antigenního testu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) dle aktualizovaného mimořádného opatření MZ z 20.11.2020 (v příloze) - tato povinnost znamená vykazování všech provedených testů prostřednictvím jedinečného odkazu pro zaznamenání výsledků antigenních testů do elektronické žádanky COVID19, který Vám byl automaticky zaslán na e-mail. V případě, že jste tento e-mail neobdrželi (zkontrolujte i nevyžádanou poštu) kontaktujte: https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--metodicka-podpora
 • vést vlastní evidenci provedených testů dle organizačního opatření VZP č. 50/2020 - je třeba uvádět také provedené neprůkazné testy, aby existovala jejich evidence a použití
 • vykazovat provedené testy zdravotním pojišťovnám – jedná se o povinnost pro všechny poskytovatele, kteří obdrželi antigenní testy:

- ideálně prostřednictvím odbornosti 925, 926 či 913 - pokud jste poskytovatelem těchto zdravotních služeb,

- nebo prostřednictvím informačního systému, který v pečovatelské službě používáte (tyto informační systémy - IS vykazování vůči zdravotním pojišťovnám připravily nebo připravují), zde je třeba se spojit s dodavatelem těchto služeb a o možnosti vykazování přes IS se dohodnout

- pro poskytovatele sociálních služeb, kteří nevyužijí stávajících informačních systémů, připravují zdravotní pojišťovny velmi jednoduchou aplikaci pro vykazování. Tato aplikace (tyto aplikace) budou zdarma k dispozici začátkem prosince

 • vykazovat orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné KHS) - zde je nutné postupovat dle pokynů KHS (liší se v jednotlivých regionech, není automatická povinnost hlášení o výsledcích testování zaměstnanců)

Testování může provádět:

 • zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem – je třeba mít potřebné podmínky, včetně zajištění likvidace infekčního odpadu
 • smluvní lékař (smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb) – tito mají povinnost testy na žádost poskytovatele provést
 • jiný poskytovatel zdravotních služeb, který s Vámi uzavře smlouvu o provedení antigenních testů (např. agentury home care, nemocnice atd.)

Soubory ke stažení:
- 55Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnanci_PS.pdf
- 55Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnanci_OA.pdf

Aktuální informace k povinnému testování zaměstnanců
12.11.2020

Po dnešním jednání s MPSV, MZ a VZP uvádíme zásadní informace k antigennímu testování zaměstanců. 

 1. Antigenní testy dostanou všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají povinnost testovat své zaměstnance automaticky, očekávejte je v příštím týdnu. Je třeba zkontrolovat množství, pokud budete potřebovat více, obraťte se na dodavatele info@avenier.cz, 800 11 22 33. Testovat se bude do konce nouzového stavu, každých 5 dní. Tzn. počítejte s zhruba 6 testováním měsíčně.
 2. V případě, že 5. den vychází na víkend či svátek, testování je možné provést následující pracovní den. V současnosti se stále jedná o zavedení sedmidenního cyklu, ale zatím je pouze v jednání.
 3. Všichni poskytovatelé sociální služby, jejich IČO nemá přidělené IČZ (Identifikační číslo zařízení) – tzn. nemá uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotních služeb, SI MUSÍ O TOTO IČZ POŽÁDAT na VZP na e-mailové adrese: testovani_covid@VZP.CZ  - žádost o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ), do předmětu žádosti uveďte své IČO a název organizace.
 4. VYKAZOVAT PROVEDENÉ VÝKONY TESTOVÁNÍ MUSÍ VŽDY SKUTEČNĚ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY. A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TESTOVÁNÍ PROVÁDĚT SMLUVNÍ LÉKAŘ. Podrobné informace o způsobu vykazování obdržíte v následujících dnech (slíbeno je během zítřejšího dopoledne) od VZP do datových schránek. Informace by měla obsahovat jednoduchý návod, jak a komu testování vykazovat. Proplácet jednotlivé výkony testování budou pojišťovny každému poskytovateli s přiděleným IČZ jednou měsíčně. POSKYTOVATEL BUDE PROPLÁCET PROVEDENÉ VÝKONY SMLUVNÍMU LÉKAŘI. Povinnost vykázat výkon testování zdravotní pojišťovně je tedy VŽDY na poskytovateli sociálních služeb. Je nám to velmi líto, snad systém bude jednoduchý a srozumitelný….
 5. Musí vždy souhlasit počty použitých antigenních testů s počtem vykázaných výkonů testování, není možné testovat bez vykázání pojišťovnám. Nevykázané testy se budou VRACET distributorovi testů.
 6. Poskytovatel sociální služby, který nemá vlastního zdravotního pracovníka, může za účelem provádění testů uzavřít DPP s pracovníkem, který splňuje odbornost – všeobecná zdravotní sestra, rehabilitační pracovník nebo lékař.

 

Doporučujeme řádně prostudovat Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 (v příloze).

 

Přeji hodně sil a pevné zdraví

 

PhDr. Jindřich Kadlec

předseda ČAPS

Soubory ke stažení:
- 54organizacni-opatreni_50_2020-antigenni-testy.pdf

Informace VZP k vykazování testování zaměstnanců
11.11.2020

V příloze naleznete Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020, které je zveřejněno na webových stránkách pojišťovny. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány.

Soubory ke stažení:
- 53organizacni-opatreni_50_2020-antigenni-testy.pdf

Dopis ministru zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců v sociálních službách
9.11.2020

ČAPS oslovil ministra zdravotnictví s požadavkem o úpravu Mimořádného opatření k povinnému testování zaměstnanců (viz. text níže).

Vážený pane ministře,

jménem České asociace pečovatelské služby Vás žádám o úpravu MO MZ ze 2. listopadu 2020, týkajícího se povinného testování mj. zaměstnanců terénních pečovatelských služeb. Není možné dodržet termín prvního povinného testování, důvodem jsou:

 • kapacitní důvody služeb (tak, aby nebylo nutné službu značně omezit, testování zabere spoustu času), pečovatelské služby ve většině případů nemají svého zdravotníka, jsou tak odkázáni na smluvní lékaře
 • nedostatečná spolupráce ze strany smluvních lékařů pracovnělékařských služeb – organizace testování není stále jasná, pečovatelské služby by ocenily, pokud by testování mohlo probíhat v jejich sídle v jimi určeném čase
 • dále upozorňujeme na nevhodný pětidenní cyklus přetestování, který tak bude vycházet i na víkendy
 • je potřeba se také lépe připravit na případný nedostatek pracovníků, kteří budou muset do izolace, malé pečovatelské služby tak mohou být z hodiny na hodinu bez personálu

Děkuji, s pozdravem,

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda České asociace pečovatelské služby

 

Aktuální informace k mimořádným opatřením v pečovatelských službách
4.11.2020

MZ vydalo mimořádné opatření k povinnému pravidelnému testování zaměstnanců antigenními testy od 4.11.2020. Lékaři (s nimiž máte uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb) jsou o tomto opatření informováni a mají povinnost testování provést. V případě odmítnutí se ihned obraťte na KHS, která situaci musí řešit. V následujících dnech bude MZ teprve řešit logistiku celé záležitosti. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

Zaměstnanci mají povinnost od 9.11.2020 při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Pečovatelským službám budou poskytnuty zdarma respirátory pro všechny pracovníky v přímé péči minimálně na 1 měsíc ze státních hmotných rezerv. Logistika bude zabezpečena Hasičským záchranným sborem. Distribuce jednotlivým organizacím pak bude zajištěna prostřednictvím krajských distribučních míst ve spolupráci se zřizovateli jednotlivých zařízení a služeb, stejně jako v jarních měsících.

Kraje mají od 9.11.2020 povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování zdravotní péče. V případě, že budete mít COVID pozitivního klienta s vysokým stupněm závislosti na osobní péči, doporučujeme obrátit se na kraj, který zajistí umístění tohoto klienta po dobu nutné izolace.

Do konce tohoto týdne proběhnou další jednání, o výsledcích Vás budeme informovat.

Soubory ke stažení:
- 51Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-a-9.-11.-2020-1.pdf
- 51Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-OA-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-1.pdf
- 51Narizeni_vlady_1117_vycleneni_luzek.pdf

Dobrá praxe v pečovatelských službách v období pandemie
23.10.2020

V příloze naleznete aktualizovaný dokument ČAPS "Dobrá praxe v pečovatelských službách pro poskytování péče v době pandemie koronaviru".
Soubory ke stažení:
- 50Dobra_praxe_v_pecovatskych_sluzbach_CAPS_aktualizace.pdf

Aktualizovaná výzva MPSV k dotačnímu řízení na zvýšené provozní výdaje
22.10.2020

V příloze naleznete aktualizovanou výzvu MPSV k mimořádnému dotačnímu řízení na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Jedná se o prodloužení uznatelného období. Doporučujeme tuto výzvu využít především k pořízení dostatečného množství ochranných osobních prostředků, pro tyto náklady je uznatelné období v rámci dotace 13. 3. 2020 - 2. 11. 2020.

Žádost je možné podat v termínu od 14. 10. do 2. 11. 2020.

Soubory ke stažení:
- 49MPSV_dotacni_vyzva_na_zvysene_provozni_vydaje.pdf

Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání v roce 2020
13.10.2020

Dne 12.10.2020 bylo vydáno Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2020, které naleznete v příloze. MPSV bude zohledňovat dopad mimořádných opatření, a to i ve vztahu k případnému nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání za rok 2020, resp. nedodržení počtu hodin povinného dalšího vzdělávání, které nebude, jakkoliv sankcionováno. 

Soubory ke stažení:
- 48MPSV_Informace_k_dalsimu_vzdelavani.pdf

Shrnutí aktuálních informací
15.9.2020

Na základě velkého tlaku zástupců poskytovatelů včetně ČAPS ministryně Maláčová 9.9.2020 požádala ministra zdravotnictví o zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců sociálních služeb, upozornila na nedostatek lůžek ve zdravotnických zařízeních pro klienty sociálních služeb, kteří se nakazili onemocněním COVID-19, současně požaduje změnu postupu příslušných hygienických stanic, které odmítají převozy klientů sociálních služeb do zdravotnických zařízení. Viz. TZ v příloze.

Předseda ČAPS požádal vedení MPSV o snížení povinného počtu hodin dalšího vzdělávaní pro PSS a SP na letošní rok, na reakci stále čekáme.

MPSV vyhlásilo další dotační řízení pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E). Týká se výdajů v období od 13. března do 30. září 2020Žádost je možné podat v termínu od 12. 10. do 26. 10. 2020.

MPSV dále spustilo provoz poradenské linky pro poskytovatele sociálních služeb (+420 771 139 342; +420 771 139 343). Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bližší  informace naleznete na webu MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info.

Soubory ke stažení:
- 47TZ_Ministryne_Malacova_pozadala_ministra_zdravotnictvi_o_zajisteni_bezpecnosti_klientu_i_zamestnancu_soc_sluzeb.pdf
- 47MPSV_Dotacni_rizeni_Program_E.pdf

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront