ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Výzva MPSV pro sociální služby (Národní plán obnovy)
9.5.2022

MPSV vydalo Výzvu Národního plánu obnovy - Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb.

Dle věcného zaměření výzvy bude pro služby sociální péče podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. 

Bližší informace a obecné i specifické podmínky výzvy naleznete v následujícím odkazu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_003-rozvoj-a-modernizace-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb

Zrušení MO MZ k ochraně dýchacích cest
5.5.2022


V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradna-a-ochranna-opatreni/

 

 Mimořádné dotační řízení MPSV na pomoc osobám z Ukrajiny
2.5.2022

Níže naleznete odkaz k vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2022 na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny.
S dotazy je možné se obracet na e-mail podporadotace@mpsv.cz.


https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlaseni-mimoradneho-dotacni-rizeni-mpsv-pro-rok-2022-na-uhradu-vydaju-socialnich-sluzeb-souvisejicich-s-pomoci-osobam-z-uzemi-ukrajiny


Aktuality k poskytování sociálních služeb uprchlíkům z Ukrajiny
25.4.2022

V přílohách naleznete informace k poskytování sociálních služeb občanům Ukrajiny na území ČR v souvislosti s válečným konfliktem.

Soubory ke stažení:
- 86Otazky_ odpovedi_ socialni sluzby.pdf
- 86Vykladove_stanovisko_MPSV_socialni_sluzby_pro_UA.pdf
- 86Usneseni c. 84_2022.pdf
- 86Cestne_prohlaseni_ Ukrajina_cesky.docx

Celostátní konference ČAPS
5.4.2022

Dne 24. 5. 2022 pořádá ČAPS celostátní konferenci na téma "Zvyšování kvality pečovatelské služby - vnitřní a vnější zdroje". Program konference a organizační pokyny naleznete v přiložené pozvánce.


Pro přihlášení na konferenci můžete využít následující odkaz:

 https://www.caps-os.cz/akce/

 

Soubory ke stažení:
- 85Pozvanka_na_konferenci_CAPS_24.5.2022.pdf

Lex Ukrajina - stanovisko MPSV k odborné způsobilosti PvSS
3.4.2022

V příloze naleznete stanovisko MPSV k odborné způsobilosti cizinců s dočasnou ochranou na pozici pracovník v sociálních službách.

Soubory ke stažení:
- 84Lex_Ukrajina_Stanovisko_MPSV_ k_odborne_zpusobilosti_PSS.pdf

Pečovatelské služby - MOMZ k ochraně dýchacích cest
14.3.2022

Pro pečovatelské služby i nadále platí MO MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN účinné od 17.5.2021 (naleznete v příloze). Opatření řeší povinnost nošení respirátorů během poskytování sociálních služeb v terénní formě a povinnost klientů a jejich blízkých informovat o výskytu onemocnění COVID – 19. Toto opatření zatím zrušeno nebylo.

Soubory ke stažení:
- 83MO_MZDR_15568_2021_2_ucinnost_od_17.5.2021.pdf

Změna úhradové vyhlášky
2.3.2022

V příloze naleznete vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb, týkající se změny úhrad za sociální služby. Vyhláška nabývá účinnosti 1. března 2022. Úplné znění vyhlášky naleznete zde:


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505/zneni-20220301

 

Soubory ke stažení:
- 82Novela_vyhlasky_505_2006.pdf

Zrušení MOMZ k testování zaměstnanců od 18.2.2022
14.2.2022

S účinností od 18.2.2022 se ruší mimořádná opatření MZDR k testování zaměstnanců a dalších osob (naleznete v příloze).

Povinnost dále testovat se týká pouze poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení (MZDR 1520/2022-2/MIN/KAN).

 

Soubory ke stažení:
- 81Zruseni-mimoradnych-opatreni-testovani-zamestnancuod-18.-2.-2022.pdf

Návrh novely vyhlášky k zákonu o sociálních službách
14.2.2022

Níže naleznete odkaz na tiskovou zprávu MPSV k návrhu novely vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Vyhláška plošně navýší možné maximální úhrady za poskytování sociálních služeb péče i prevence. Podle jednotlivých typů služeb to bude nárůst o 4 až 20 procent částky, která platí nyní. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/od-brezna-se-zvysi-maximalni-uhrady-za-poskytovani-socialnich-sluzeb 

Soubory ke stažení:
- 80TZ_09_02_2022_uhrady za socialni sluzby fin.pdf

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront