ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Edukační program

ČAPS: Edukační program pro neformální pečující

Edukační program pro neformální pečující
(projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)

Brožura pro neformální pečující

Brožura, která je určena především rodinným a blízkým pečujícím osobám, obsahuje praktické informace o síti sociálních a zdravotních služeb a vhodných postupech při péči o osobu se sníženou soběstačností v domácnosti. Je rozdělena do dvou částí: rady sociální a rady pečovatelské.
Rady sociální obsahují: přehled sociálních služeb, přehled sociálních dávek a další praktické informace.
Rady pečovatelské obsahují: konkrétní postupy při péči o osobu se sníženou soběstačností v domácnosti, např. péče o hygienu, úprava domácnosti, péče o výživu, polohování na lůžku a další.
Brožura pro neformální pečující v plné verzi je ke stažení zde.

Edukační video pro neformální pečující

Edukační video je určeno rodinným a blízkým pečujícím osobám, navazuje na brožuru pro neformální pečující a obsahuje vizualizaci konkrétních postupů a praktických ukázek a rad při přímé péči o osobu se sníženou soběstačností v domácnosti.
Video je rozděleno do následujících kapitol:

Edukační video pro neformální pečující je v plné verzi ke stažení zde.

Metodika edukace neformálních pečujících pro pečovatelské služby

Metodika edukace neformálních pečujících pro pečovatelské služby obsahuje efektivní způsoby zprostředkování informací, nástroje komunikace, bariéry komunikace, prezentační dovednosti, práce se zpětnou vazbou, reakce na otázky a námitky a překonání obtížných situací v práci s neformálními pečujícími. Je rozdělena do těchto částí: vnímání druhého člověka, komunikace v interpersonálních vztazích, práce s afekty a obecná doporučení.
Metodika edukace neformálních pečujících pro pečovatelské služby je v plné verzi ke stažení zde.

Koncepce systému komunikace a spolupráce subjektů pomáhajících intervencí a neformálně pečujících

Koncepce systému sdílené péče o osobu se sníženou soběstačností v domácnosti nabízí řešení konkrétních tíživých životních situací, se kterými se pečující a jejich blízcí mohou setkat. Jsou zde informace o sociální a zdravotní péči, kterou je možné v jednotlivých situacích využít, jak subjekty této péče fungují, na koho se konkrétně obrátit a co lze očekávat. Jedná se o propojení aktivit těchto subjektů tak, aby osoba se sníženou soběstačností mohla co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Koncepce je rozdělena do dvou částí, obecné informace a konkrétní tíživé životní situace.
Obecné informace obsahují popis profesí a dalších pomáhajících subjektů, jako jsou např. sociální pracovníci, osobní asistenti, zdravotní sestry domácí péče, či dobrovolníci. Pro příklad také kazuistiky (konkrétní případ a jeho řešení).
Obecná část koncepce v plné verzi je ke stažení zde.
Konkrétní tíživé životní situace obsahují příklady řešení - "co dělat, když..." Přehledné grafy znázorňují políčka, která dále obsahují srozumitelný popis případně komentář.

1) Osoba bez blízkých osob, která nezvládá péči o domácnost
2) Osoba, které se zhoršil zdravotní stav, bydlí sama ve svém bytě a nezvládá péči o svou osobu a domácnost
3) Osoba s potřebou zajištění 24 hodinové péče (sdílená péče s neformálním pečujícím)
4) Rodina chce, ale neumí pečovat
5) Zajištění bezpečné domácnosti
6) Péče o umírajícího člověka v domácím prostředí
7) Zajištění domácnosti při pobytu v nemocnici
8) Osoba vyžadující péči a má příjem životního minima
9) Člověk, který se ocitne na ulici
10) Osoba v domácnosti s blízkými, kteří se snaží o omezení jejich práv
11) Neorientovaná osoba vyžadující péči a bydlí sama
12) Osoba, které je poskytována péče, je ohrožena týráním
13) Osoba, které je poskytovaná péče, zemře pečující osoba

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront