ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Edukační moduly pro neformální pečující >> Biopsychosociální podpora pečujících

ČAPS: Edukační moduly pro neformální pečující: Biopsychosociální podpora pečujících

EDUKAČNÍ MODUL PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ PRAKTICKÉ RADY PRO PEČUJÍCÍ, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB Zpracovala: Bc. Ditta Hromádková, Mgr. Karin Peková

Podmínky pro péči v domácím prostředí

 • prostředí, ve kterém je péče poskytována:
  • vybavení kompenzačními pomůckami
  • dopravní obslužnost
  • zasíťování sociálními službami
 • věk, zdravotní stav pečovatele
 • finanční možnosti pečující rodiny
 • právní normy regulující neformální péči
 • nároky okolí (přecenění sil)
 • zvyklosti rodiny
 • konflikt rolí
  • zaměstnání x péče o dítě x péče o rodinu x péče o blízkého
  • dítě x rodič (např. syn pečující o matku)

Biopsychosociální přístup a podpora

 • celostní přístup v podpoře neformálních pečujících
 • podpora, která bere na zřetel všechny tři složky, se kterými se potýká pečující osoba, tedy bio-psycho-sociální aspekty
 • bio – bolesti zad, únava, psychosomatická onemocnění
 • psycho – stres, syndrom vyhoření
 • sociální – ztráta zaměstnání, špatná finanční situace, dluhy

Možnosti „bio“ podpory

 • nácvik správných manipulačních technik
 • zefektivnění péče
 • pomoc při rozvržení sil pečující osoby
 • péče o sebe sama
 • prevence bolesti zad - škola zad
 • dechová cvičení

Možnosti psychické podpory

 • relaxace
 • psychoterapie
 • svépomocné (podpůrné) skupiny

Možnosti sociální podpory

 • sociálně-právní poradenství
 • možnosti sociálního zabezpečení, dávky sociální péče a podpory
 • možnosti sdílené péče (neformální x profesionální péče)
 • předcházení zadlužení rodin
 • sladění péče se zaměstnáním

Důsledky dlouhodobého působení stresu

 • bolesti zad - „ztuhnutí svalů“
 • diabetes mellitus druhého typu (tzv. stařecká cukrovka)
 • zvýšený krevní tlak (hypertenze)
 • ischemická choroba srdeční (infarkt myokardu)
 • snížená odolnost žaludeční sliznice, snížení prokrvení sliznice, stresový vřed žaludku
 • zvýšené riziko astmatu

Nejčastější psychosomatická onemocnění

 • bolesti hlavy – migréna
 • poruchy spánku
 • bolesti zad
 • únavový syndrom
 • chronické choroby zažívacího ústrojí
 • gynekologické obtíže
 • chronická kožní onemocnění
 • vysoký krevní tlak, bušení srdce
 • alergie, astma
 • poruchy příjmu potravy

Možnosti léčby psychosomatických onemocnění

 • změna životního stylu
 • správná výživa
 • přiměřená pravidelná fyzická aktivita, ev. fyzioterapie
 • přírodní léčiva, potravinové doplňky
 • poradenství
 • psychoterapie

Zvládání stresu

 • snaha o odstranění příčin
 • léky nebo potravinové doplňky – zvládání některých průvodních obtíží (depresivní nebo úzkostné stavy apod.)
 • fyzické cvičení
 • různé relaxační techniky
 • meditace

Psychohygiena

 • péče o vlastní psychiku
 • metoda, která slouží k udržení, prohloubení či znovuzískání ztraceného duševního zdraví
 • jakákoliv činnost, při které člověk relaxuje
Leták Brožura
KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront