ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Projekty >> Detail projektu

ČAPS: Detail projektu

Podpora rozvoje služeb pro seniory prostřednictvím zkvalitnění činnosti členských organizací ČAPS

Registrační číslo: 863
Datum realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Realizátor: Česká asociace pečovatelské služby

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje služeb pro seniory prostřednictvím zkvalitnění činnosti členských organizací České asociace pečovatelské služby
(ČAPS). Díky projektu dojede k rozvoji a optimalizaci způsobů komunikace se členy asociace, vedením ČAPS a vedoucími krajských poboček. Pořádáním krajských kulatých stolů dojde k propojení členských organizací se zástupci krajů a veřejné správy, ke sdílení zkušeností a možnosti diskuse mezi jednotlivými členy asociace. Cílem projektu je rozvoj, stabilizace a profesionalizace ČAPS a optimalizace prostředí pro úspěšnou realizaci projektů ČAPS, jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti
zlepšení služeb pro seniory v ČR. Dále zlepšení celkové propagace pečovatelských a návazných služeb pro seniory.

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění činnosti členských organizací, prostřednictvím následujících aktivit:

1. Pravidelná komunikace se členy a podpora činnosti a metodické vedení regionálních poboček
2. Pořádání krajských kulatých stolů členských organizací na téma „Postavení seniora a jeho rodiny
    v návrhu novely zákona o sociálních službách“
3. Pořádání pracovních dnů sekce ČAPS - Domácí zdravotní péče
4. Celostátní konference ČAPS

Projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím neinvestiční dotace MPSV (VÚA).
KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 604 344 080
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront