ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Projekty >> Detail projektu

ČAPS: Detail projektu

Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006253
Datum realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Realizátor: Česká asociace pečovatelské služby
Partner projektu: VÚPSV, Sociální služby města Havířova, Město Uherský Brod

Cílem projektu je udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí, což v důsledku samém vytváří nižší finanční náklady, než u klientů v zařízeních pobytových služeb. A současně vytváří vysokou míru efektivity tím, že směřuje a využívá prostředky pro skutečné potřeby klienta, čímž zamezuje překrývání služeb z různých zdrojů na jeden řešený případ. 
Za tímto účelem bude vytvořen a otestován zcela nový model služby: Centra pro rodinné pečující na úrovni měst a jejich spádových oblastí, kde bude zřízena nová pracovní pozice: poradce pro rodinné pečující ve dvou lokalitách ČR - Havířov, Uherský Brod.
KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront