ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Edukační moduly pro neformální pečující >> Moderní trendy v pečování

ČAPS: Edukační moduly pro neformální pečující: Moderní trendy v pečování

EDUKAČNÍ MODUL PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ MODERNÍ TRENDY V PEČOVÁNÍ, LAICKÉ MOŽNOSTI ZMÍRNĚNÍ BOLESTI, PÉČE O TĚLO Zpracovala: Renata Burdeláková

Možnosti péče o seniora

 • Péče o seniora v domácnosti – neformální pečující
 • Domácí zdravotní péče
 • Pečovatelská služba
 • Denní a týdenní stacionáře
 • Odlehčovací služba
 • Zdravotně-sociální lůžko v nemocnici
 • Domov pro seniory
 • Hospicová péče – mobilní i pobytová
 • Možnost kombinace všech forem péče

Domácí zdravotní péče

 • Domácí zdravotní péče je poskytována osobám s akutním nebo chronickým onemocněním, tělesně, smyslově, nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci v jejich domácím prostředí zdravotnickými pracovníky (zdravotní sestrou).
 • Je poskytována a hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecného lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře jde-li o paliativní péči o nemocného v terminálním stádiu.
 • Nepřetržitá dostupnost.

Pečovatelské služby

 • Pečovatelská služba je terénní sociální služba, poskytovaná v domácnostech osobám se sníženou soběstačností.
 • Pečovatel dochází dle předem dohodnutého času do domácnosti klienta a provádí dohodnuté úkony na základě vzájemné smlouvy.

Denní a týdenní stacionáře

 • Péče o seniory v ambulantním typu zařízení sociální služby, většinou po dobu, kdy nemůže pečovat neformální pečující (např. je v zaměstnání).

Odlehčovací služby

 • Jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek, ale také zajištění péče v době, kdy například pečující osoba má před sebou operační zákrok, lázeňskou léčbu.
 • Klient odchází do pobytového zařízení na určitou dobu, nebo náhradní pečovatel poskytuje péči osobě v jeho domácím prostředí. Pobyt se poskytuje od 3týdnů do max. 3 měsíců.

Domov pro seniory

 • Slouží k trvalému umístění seniora, jehož stav vyžaduje trvalé sledování a intenzivní péči s nepřetržitou 24 hodinovou sociální péčí a individuální zdravotní péčí dle potřeb nemocného.

Zdravotně-sociální lůžko v nemocnici

 • Tato péče není nijak časově limitovaná, pokud je pobyt indikován ze zdravotních důvodů. Pobyt je kompletně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Hospicová péče – mobilní i pobytová

 • Jedná se o odbornou péči o nemocné v terminálním stavu, tzn. umírající, v zařízeních –Hospicích, které jsou materiálně i personálně vybavené nebo v domácnostech formou mobilního hospice.
 • Hospice dále nabízí odborné poradenství, odlehčovací služby, zapůjčení zdravotnických pomůcek, podporu rodinným příslušníkům umírajícího a podporu pozůstalým.
 • Konkrétní poskytovatele sociálních služeb je možné nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz.

Péče o seniora zahrnuje

 • Osobní hygienu, péči o zuby
 • Užívání toalety
 • Stravování
 • Pitný režim
 • Oblékání
 • Podpora při užívání léků
 • Zajištění bezpečnosti v bytě - prostředí nemocného, rizika pádu
 • Zajištění bezpečnosti mimo domov

Příspěvek na péči

 • Je poskytování za účelem zajištění potřebné pomoci osobám s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, což znamená, že takový stav trvá nebo bude trvat min. 1 rok a déle.
 • Lze použít jako odměnu za péči pro blízkou osobu, nebo úhradu za úkony či služby poskytnuté profesionálním poskytovatelem.
 • Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
 • Po podání žádosti bude provedeno sociálním pracovníkem šetření v domácnosti nemocného.

Nejčastější diagnózy v seniorském věku

 • Diabetes mellitus (cukrovka) - porucha, při které tělo neumí dobře hospodařit s glukózou, hypoglykemie (nízká hladina cukru) a hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi), optimální hodnota glykemie na lačno je od 3,5 do 5,6 mmol / l.
 • Hypertenze - vysoký krevní tlak, jehož hodnota je v ambulanci nad 140/90 mm Hg, v domácím prostředí nad 135/85 mm Hg.
 • Inkontinence - neschopnost udržet moč
 • Demence primární – je způsobena degenerativním postižením mozku, např.: Alzheimerova nemoc, Vaskulární demence, Huntigtonova choroba, Demence u Parkinsonovy choroby a Multiinfarktová demence.
 • Demence sekundární – způsobena jinými příčinami např. intoxikace, úraz, nádory, alkohol, špatná výživa atd.

Možnosti zmírnění bolesti

 • Bolest je obranná reakce organismu na poškození. Může se dělit na akutní a chronickou. Chronická bolest trvá déle než tři měsíce, může být provázena depresivními stavy, nespavostí, nechutenstvím, změnou chování. Bolest zhoršuje stres. Na vnímání bolesti má vliv pohlaví, věk a aktuální situace.
 • Možnosti ovlivnění chronické bolesti: farmakoterapie, obstřiky, dechová cvičení, akupunktura, akupresura, polohování, rehabilitace, úprava prostředí, obklady, zábaly, fyzikální léčba a další metody.
 • Existují centra pro léčbu bolesti nebo ambulance pro léčbu bolesti.

Praktické rady v péči o kůži seniorů

 • Kůže seniorů je křehká, většinou přesušená a má větší sklon k úrazům. Zlepšit kvalitu kůže můžeme tím, že jí dodáme potřebné živiny.
 • Nepoužívejte zbytečně mýdlo, které pokožku vysušuje, je vhodné ho nahradit jemnými mycími prostředky s obsahem olejů.
 • Nekoupejte v horké vodě, ta způsobuje rychlé vysychání kůže.
 • Používejte koupelové olejové přísady, zjemňují a zvláčňují kůži, snižují množství šupin a pomáhají ulevovat od svědění a podráždění kůže. Na povrchu kůže vytvářejí jemný film, který udržuje v kůži vodu a zabraňují dalšímu vysychání.
 • Koupejte a sprchujte krátce - 5 minut a jednou denně nakrémujte celé tělo tělovým mlékem, hydratačním, například s ureou.
 • Netřete kůži žínkou, kartáčem (dráždí kůži). Po koupeli či sprchování tělo neutírejte do sucha hrubým ručníkem. Místo toho jen jemně přikládejte jemný ručník.
 • Zvýšenou pozornost věnujte dolním končetinám.
 • V případě inkontinence moči nebo stolice je dobré používat přípravky pro mytí bez vody (čistící pěnu nebo čistící krém). Je to rychlé a šetrné pro kůži. V místech, kde je kůže v kontaktu s inkontinenční pomůckou, je dobré použít ochranný krém se zinkem nebo argininem.
 • Osobní prádlo by mělo být volné, vzdušné, pokud možno z bavlny nebo lněné. Snažíme se respektovat intimitu a stud osoby, o kterou pečujeme, a vytvořit klidné, teplé a příjemné prostředí.
 • Svědění kůže můžete snížit přiložením studeného obkladu na postižené místo, event. potíráním přípravky z rostlinného oleje.
 • Prádlo a oblečení, které se přímo dotýkají kůže, mají být z čisté hladké bavlny a prané v nedráždivém pracím prostředku. Nepodporujte pocení přílišným oblékáním.
Leták Brožura
KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront